NYHETER 2023-01-30

Regionens revisorers sammanträde den 27 januari 2023

Protokoll från Regionens revisorers sammanträde den 27 januari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-01-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-02-20

Protokollet finns tillgängligt på revisionskontoret, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan