NYHETER 2023-06-30

Regionfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2023

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-07-24 

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

 

Regionfullmäktiges protokoll 20 juni.pdf

 

 

Tillbaka till nyhetslistan