NYHETER 2023-05-09

Regionfullmäktiges sammanträde den 25-26 april 2023

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 25-26 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-31

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan