NYHETER 2022-12-13

Regionfullmäktiges sammanträde den 29-30 november 2022

Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde den 29-30 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-01-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan