Regionstyrelsen 2019-09-03

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde 2019-09-03 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-09-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-09-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan