NYHETER 2022-09-20

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 14 september 2022

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan