NYHETER 2022-09-02

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 16 augusti 2022

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 augusti 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-09-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-09-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan