NYHETER 2022-10-19

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober 2022

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 oktober 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-19

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-11-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan