NYHETER 2023-04-25

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 april 2023

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-04-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-17

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan