NYHETER 2022-12-05

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 november 2022

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-12-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan