NYHETER 2023-05-25

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj 2023

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-25

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-06-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan