NYHETER 2023-01-11

Regionstyrelsens sammanträde den 10 januari 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 10 januari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-01-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-02-01

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan