NYHETER 2022-11-24

Regionstyrelsens sammanträde den 15 november 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 15 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan