NYHETER 2023-05-09

Regionstyrelsens sammanträde den 2 maj 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 2 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-31

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan