NYHETER 2023-05-02

Regionstyrelsens sammanträde den 2 maj 2023, direktjustering § 87

Protokoll, § 87 från regionstyrelsens sammanträde den 2 maj 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-05-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan