NYHETER 2022-12-13

Regionstyrelsens sammanträde den 28 november 2022

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 28 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-11-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-12-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan