NYHETER 2023-04-05

Regionstyrelsens sammanträde den 4 april 2023, direktjustering §62, §70-73

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 4 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-04-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-26

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan