NYHETER 2023-03-06

Regionstyrelsens sammanträde den 6 december 2022, Direktjustering § 279

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 6 december 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-27

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan