NYHETER 2023-03-15

Regionstyrelsens sammanträde den 7 mars 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 7 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan