NYHETER 2023-02-13

Regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-02-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-03-06

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan