NYHETER 2022-10-03

Regionens revisorers sammanträde den 30 september 2022

Protokoll från Regionens Revisorers sammanträde den 30 september 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-10-03

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-10-25

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan