NYHETER 2023-06-21

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 7 juni 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 7 juni 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-06-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-07-13

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun.

Tillbaka till nyhetslistan