NYHETER 2023-01-20

Samordningsförbundet södra Lapplands sammanträde den 24 november 2022

Protokoll från Samordningsförbundet södra Lappland sammanträde den 24 november 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-01-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-02-10

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun.

Tillbaka till nyhetslistan