NYHETER 2023-07-13

Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 28 juni 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 5 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-07-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-08-04

 

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Södra Lappland 28 juni

 

 

Tillbaka till nyhetslistan