NYHETER 2023-04-21

Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 5 april 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Södra Lapplands sammanträde den 5 april 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-05-12

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun

Tillbaka till nyhetslistan