NYHETER 2023-03-31

Samordningsförbundet Umeåregionens sammanträde den 17 mars 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Umeåreionens sammanträde den 17 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2023-03-31

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-28

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.

Tillbaka till nyhetslistan