NYHETER 2023-04-05

Samordningsförbundets Skellefteå-Norsjös sammanträde den 17 mars 2023

Protokoll från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös sammanträde den 17 mars 2023 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-04-05

Sista dag för överklagande av beslut: 2023-04-27

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, stadshuset Skellefteå kommun

Tillbaka till nyhetslistan