NYHETER 2023-02-03

Region Västerbotten med i europeisk kampanj mot cancer

Nu pågår den europeiska kampanjen PrEvCan – Cancerprevention across Europe, som bland andra Region Västerbotten deltar i. Kampanjen utgår från den europeiska kodexen mot cancer.

Cecilia Hellberg, hälsoutvecklare.

Cecilia Hellberg, hälsoutvecklare.

Bakgrund till kampanjen som riktar sig till både hälso- och sjukvårdspersonal samt allmänhet är den europeiska kodexen mot cancer, med tolv rekommendationer för att förebygga cancer. Varje månad under ett år tar kampanjen upp teman som tobak, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och solexponering. 

– Vi behöver hjälpas åt att sprida kunskap om hur cancer kan förebyggas. De förebyggande insatserna är viktiga för att motverka prognosen om en kraftig ökning av antalet cancerfall, säger Cecilia Hellberg, hälsoutvecklare. 

Förebyggande insatser

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Det finns forskning som tyder på att antalet cancerfall i Europa kan minska med 30 procent om alla följde de rekommendationer som finns i den europeiska kodexen mot cancer. Kampanjen syftar till att öka kännedomen om kodexen och därigenom vad man kan göra själv för att minska risken att drabbas av cancer.

Fakta

PrEvCan 

PrEvCan-kampanjen leds av European Oncology Nursing Society, EONS, med European Society for Medical Oncology, ESMO, som nyckelkampanjpartner och stöd från mer än 50 andra internationella och nationella organisationer över hela Europa. Mer information på webbsidan för kampanjen (engelska). 

Fakta: Den europeiska kodexen mot cancer 

 1.  Rök inte. Använd inte någon form av tobak. 
 2. Gör ditt hem rökfritt. Arbeta för att göra din arbetsplats rökfri. 
 3. Se till att ha en sund kroppsvikt. 
 4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa tiden du sitter ner. 
 5. Ät hälsosamt: 
  • Ät mycket fullkornsprodukter, baljväxter, grönsaker och frukt. 
  • Begränsa intaget av kaloririka livsmedel (som innehåller mycket fett eller socker) och undvik sötade drycker. 
  • Undvik bearbetat kött och begränsa intaget av rött kött och mat med hög salthalt. 
 6. Begränsa ditt intag av alkohol, oavsett typ. För att förebygga cancer, undvik helst alkohol helt. 
 7. Undvik för mycket sol, detta gäller särskilt barn. Använd solskyddsprodukter. Sola inte solarium. 
 8. Skydda dig mot cancerframkallande ämnen på din arbetsplats genom att följa hälso-och säkerhetsföreskrifterna. 
 9. Ta reda på om du är utsatt för höga nivåer av radon i din bostad. Vidta åtgärder för att minska en hög radonnivå. 
 10. För kvinnor: 
  • Amning minskar moderns risk att utveckla cancer. Amma ditt barn om du har möjlighet att göra det. 
  • Hormonell substitutionsterapi (HRT) ökar risken för vissa typer av cancer. Begränsa användningen av hormonbehandlingar. 
 11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram mot: 
  • Hepatit B (för nyfödda) 
  • Humant papillomvirus (HPV) (för flickor). 
 12. Delta i de screeningprogram som erbjuds för att upptäcka: 
  • Tjocktarmscancer (män och kvinnor) 
  • Bröstcancer (kvinnor) 
  • Livmoderhalscancer (kvinnor) 

Källa: Europeiska kodexen mot cancer

Text och foto: Lotta Norlander

Tillbaka till nyhetslistan