NYHETER 2023-03-17

Region Västerbotten ska minska administrationen

Fullmäktige har gett de tre nämnderna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden, ett antal uppdrag med olika inriktning i syfte att minska regionens kostnader. Ett av dessa inkluderar att minska regionens administration.

Regiondirektör Tommy Svensson. Foto: Klas Sjöberg, Region Västerbotten.

Ett underskott på minus 350 miljoner kronor beräknas kunna hanteras av uppdragen från regionfullmäktige genom att minska fasta kostnader, effektivisera administrationen och frigöra tid för verksamheten.

Minskad administration

100 miljoner ska hanteras genom att minska administrationen i Region Västerbotten. Detta gäller samtliga av regionens tre nämnder. Omställningen ska i första hand hanteras genom så kallad naturlig personalrörlighet. Det innebär att pröva tillsättning av vakanser, visstidsanställningar och se över konsultkostnader samt pensionsavgångar.

– Varje nämnd fattar beslut om vilka åtgärder som ska genomföras och de får inte påverka den direkta vården eller tillgängligheten negativt, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Fördelningen mellan respektive nämnd är:

  • Regionala utvecklingsnämnden cirka 8 miljoner kronor.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden cirka 58 miljoner kronor.
  • Regionstyrelsen cirka 32 miljoner kronor.

Påbörjas omgående

Arbetet sker under 2023 och bidrar till att minska den negativa kostnadsutvecklingen under året. Resultatet av neddragningarna anpassas till budget 2024.            

– I ett första steg kommer respektive nämnd fatta beslut om fördelning och ge uppdrag till respektive förvaltningschef att genomföra uppdraget. I samband med de besluten kommer vi även föra in ett anställningsstopp för administrativa tjänster med start den 27 april 2023, säger Tommy Svensson.

Tillbaka till nyhetslistan