NYHETER 2023-08-14

Regionen i samarbete för att samer ska få likvärdig vård

Region Västerbotten ingår i ett nätverk för samisk hälsa som nyligen besökte Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk i Norge. – Det som har gjort störst intryck på mig är deras engagemang och fokus på patienten. Att det är patienten som alltid står i fokus, och man måste anpassa behandlingar efter patienten, säger Grete Vesteraas, verksamhetschef Psykiatriska kliniken södra Lappland.

Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk förkortas Sanks. Det är en del av norsk vårdinrättningen Sámi Klinihkka som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer. Besöket där gjordes som ett led i det samarbetsavtal som upprättades 2021 mellan Sanks och regioner som ingår i det så kallade Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Samarbetet innebär att personer med samisk bakgrund bosatta i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna kan få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik på Sanks.

– Det är viktigt för patienten att veta att vi finns och att det finns möjligheter för den samiska patienten, oavsett vilket land man bor i, att remitteras till oss och få hjälp, säger Frøydis Nystad Nilsen, enhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Sanks.

”Man ska slippa förklara vad det innebär att vara same”

Sanks har i uppdrag att tillhandahålla likvärdig vård till den samiska befolkningen och erbjuder utredning och behandling av barn, ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.

– När man kommer som samisk patient till oss så ska man komma som man är. Man ska slippa förklara vad det innebär att vara same och en samisk patient, det är själva huvudpoängen med den här kliniken, säger Amund Peder Teigmo, Klinikchef på Sámi Klinihkka.

Människan som helhet i fokus

Under studiebesöket var samisk hälsa och kulturförståelse i fokus. Deltagarna fick ta del av hur arbetet på Sanks går till med somatisk såväl som psykisk hälsa, med hela människan och kulturen i fokus.

– Jag tror att somatiken och psykiatrin behöver närma sig varandra mycket mer. Här var de jättestolta över att det var 30 fysiska steg mellan psykiatrin och somatiken, där har vi lite att lära, säger Grete Vesteraas, Verksamhetschef Psykiatriska kliniken södra Lappland, Region Västerbotten.

Någon motsvarande institution, som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer finns ännu inte i Sverige.

– På Sanks är stort fokus på nordsamiska och jag lever i ett sydsamiskt område, där måste jag få fundera lite. Hur löser vi det här på bästa sätt? Behöver vi framöver ha något alternativ i södra Lappland för samer kanske.

Fakta om Sanks

Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk erbjuder utredning och behandling av personer som lider av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Dessutom har de ett nationellt uppdrag att erbjuda vård och behandling för samer boende i Norge. Sanks arbetar också med kunskapsspridning till bland annat vårdpersonal, studenter och forskare inom området språk och kulturförståelse. Sanks är en avdelning som tillhör vårdinrättningen Sámi klinihkka inom Finnmarkssykehuset Helseforetak.

Sanks erbjuder vård vid sin huvudetablering i Karasjok eller vid någon av sina filialer i Norge. Patienterna kan också få vård digitalt.

Om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna, samt Sametinget och ett flertal samiska organisationer. Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar för en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige.

Om avtalet

Avtalet med regionerna innehåller:

  • Öppenvård och slutenvård för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som har behov av Sanks språk- och kulturanpassade inriktning.
  • Konsultation och handledning av regionanställd vårdpersonal inom primärvård, bup och vuxenpsykiatri
  • Fortbildning av regionanställd vårdpersonal 
  • Auskultation och randning. Randning innebär att läkare och psykologer under utbildning kan förlägga en del av sin utbildning hos Sanks.

Läs mer på www.samiskhalsa.se.


Text och foto: Sofia Berggren

Tillbaka till nyhetslistan