NYHETER 2022-10-06

Regionfullmäktige sammanträder den 11 oktober

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå på tisdag den 11 oktober. Följ mötet via sändningen här på regionens webbplats.

Tider

08.30 Sammanträdet öppnas

Interpellationer

12.00 Lunch

13.00 Sammanträdet fortsätter

Ärenden enligt föredragningslistan

Ca 17.00 Sammanträdet avslutas

Plats

Sessionssalen, f.d. Stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6A, Umeå

Handlingar

Föredragningslista och handlingar

Handlingar finns även att hämta på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet via sändningen här på regionens webbplats.

 

Tillbaka till nyhetslistan