NYHETER 2021-10-06

Resurserna används effektivare med samordning

Med coronapandemin kom ett akut behov att samordna vårdplatserna över länet. Eftersom tillgången på regionens tre sjukhus inte matchade de lokala behoven startade en daglig samordning.

Marie Jinder ser gärna att samordningen av vårdplatserna i länet fortsätter i någon form. Foto: Per Strömbro

 

 

– Jag har alltid tyckt att tillsammanstanken och ett helhetstänk är viktigt för att få vården att fungera så bra som möjligt. Men nu ställdes vi inför en verklighet där det blev nödvändigt, säger Marie Jinder, överläkare och medicinskt ledningsansvar på medicinkliniken, Skellefteå lasarett

Med tidigare erfarenhet av att jobba i Uppsala ser hon fördelar med att jobba på ett mindre sjukhus. Ju större organisation desto svårare blir det att samarbeta.

Marie Jinder anser att det faller sig naturligt att samarbeta eftersom det underlättar jobbet.  Det har hon bland annat upplevt under många år när hon jobbat med schemaläggning.

Pandemin innebar att man på lasarett i Skellefteå nästan jämt hade för få vårdplatser. Det blev nödvändigt att nyttja regionens resurser på bästa sätt, både för patientsäkerheten och för arbetsmiljön.

Nödvändigt med marginaler

– Det är jobbigt att hela tiden ligga på marginalen. Det måste finnas töjmån om medarbetarna ska orka över tid, säger Marie Jinder.

Hon efterlyser fler vårdplatser för en bättre arbetsmiljö med mindre stress som samtidigt skulle ge en större medicinsk säkerhet.

Genom att tidigt på morgonen via sms meddela hur behovet och tillgången av vårdplatser såg ut på de tre sjukhusen kunde patienter snabbt omfördelas och transporter ordnas under dagen. Dessa snabba meddelanden kompletterades med ett dagligt digitalt möte mitt på dagen där man kunde diskutera tillgången på vårdplatser i ett vidare och längre perspektiv.

Två gånger i veckan deltog även chefläkare Sofie Jakobsson i förlängda möten för djupare diskussioner om bland annat arbetsförhållanden.

Samarbetet utvecklades inte bara mellan sjukhusen utan också inom Skellefteå lasarett. Här har man fortsatt med dagliga korta teamsmöten. En daglig avstämning som ger alla en bra bild över den aktuella situationen.

Daglig överblick

– Det tar ungefär tre minuter för oss att i ett digitalt möte stämma av vårdplatsläget på medicin, kirurgi, ortopedi och intensiven. Det är väl använda minuter, säger Marie Jinder.

Samarbetet mellan sjukhusen pågick fram till och med sommaren men har nu upphört. Tanken är att satsningen ska utvärderas och att man ska ta ställning till om någon form av daglig styrning är önskvärd även i framtiden.

– Jag tror att det är bra om vi fortsätter i någon form och behåller tillsammans-känslan. Det blir så tydligt att vi alla trots olika förutsättningar kan bidra var och en på sitt sätt, säger Marie Jinder.

 

Tillbaka till nyhetslistan