NYHETER 2023-02-08

Rotering breddar kompetensen

För att klara framtidens rekrytering har Lycksele lasarett infört kompetenstjänster där nyutexaminerade och yrkesverksamma sjuksköterskor roterar på fyra kliniker för att få en bred erfarenhet. Därefter väljer sjuksköterskan klinik och får en tjänst där.

Therese N
Therese Nordström började kompetenstjänsten nästan direkt efter att hon blev färdig sjuksköterska. Nu är hennes arbetsplats medicinavdelningen. Foto: Jan Alfredsson

Therese Nordström är den första som genomfört kompetenstjänsten och hon har varit placerad vid alla fyra kliniker som är med i projektet; kirurg, medicin, rehab/stroke och akutmottagningen.

– Jag har fått en bra baskunskap och grund att stå på efter att jag varit överallt och träffat de flesta patientgrupper vi möter på lasarettet, säger Therese Nordström.

– Men jag skulle till exempel aldrig ha sökt mig till akutmottagningen och är glad att just det ingick i tjänsten. Det var otroligt lärorikt och jag har blivit duktigare på bedömningar eftersom akuten jobbar på ett annat sätt än på andra avdelningar, säger Therese Nordström.

Både nya och gamla

Upprinnelsen till kompetenstjänsterna var ett möte 2020 där avdelningscheferna vid de fyra enheterna träffades för att prata om hur de skulle arbeta kring rekryteringen av sjuksköterskor.

– Vi frågade oss om man som ny sjuksköterska skulle gagnas av att se flera avdelningar och få en bra grund att stå på, säger Eva Lindberg, avdelningschef vid akutmottagningen i Lycksele.

– Men vi tänkte också att detta skulle locka sjuksköterskor som arbetat länge, säger hon.

Ett halvår per klinik

Sedan starten är det tio sjuksköterskor som sökt kompetenstjänsterna. Av dessa är sex nyutexaminerade och fyra kommer från andra kommuner än Lycksele.

– De startar på en arbetsplats, blir inskolade där och jobbar i sex månader för att sedan byta, förklarar Eva Lindberg. Efter två år väljer man var man vill jobba, men har hela tiden all rätt att söka andra jobb eller om man efter bara en placering känner att här vill jag vara.

Therese Nordström började kompetenstjänsten nästan direkt efter att hon blev färdig sjuksköterska och de två åren hon arbetat sig runt på lasarettet har betytt mycket.

– Oavsett vad jag kommer att arbeta med har jag fått en bredd som jag aldrig skulle ha fått någon annanstans, säger hon.

Ökad samverkan

Therese Nordström valde till sist medicinkliniken och räknas nu in i grundbemanningen där. Och både för henne och hennes kollegor innebär kompetenstjänsterna en ökad samverkan mellan klinikerna.

TN 

– Jag har lärt känna många andra på sjukhuset, det är ett evigt hejande i korridorerna, säger hon och ler.

Intresset för det nya sättet att fortbilda sig har varit stort, just nu går fem sjuksköterskor kompetenstjänst på Lycksele lasarett, två har sökt nya tjänster, men det finns lediga platser.

Hitta nya vägar

Eva Lindberg menar att denna form av rotation mellan enheter ger en fin introduktion till yrket som nyutbildad sjuksköterska samt en vidareutveckling för en erfaren sjuksköterska är en del i framtidens kompetensförsörjning både för små och större sjukhus.

– Det handlar om att göra det attraktivt att söka sig till vården, säger hon. Det ökar också kompetensen hos individen, efter två år är man en tryggare sjuksköterska, var man än jobbar.

– Dessutom måste det lilla sjukhuset hitta nya vägar för att kunna hålla vårdplatser öppna, till exempel genom att samarbeta mer i framtiden. Tack vare kompetenstjänsterna är det lättare för klinikerna att låna sjuksköterskor mellan varandra.

En större insikt

Tankar finns att se över konceptet för att ytterligare bredda kompetensen hon sjuksköterskorna.

–  Det finns andra kliniker som visat intresse och en önskan att få vara med i detta. Vi skulle kunna lägga till sex månader till tjänsten med ytterligare en valbar placering på till exempel iva, operation, psykiatri eller varför inte en hälsocentral i inlandet. Men det är just nu bara en tanke, säger Eva Lindberg.

– Det skulle betyda mycket att till exempel få en större insikt i hur en sjukstuga i inlandet arbetar, dit vi skickar många av våra patienter, avslutar Therese Nordström.

Tillbaka till nyhetslistan