NYHETER 2023-06-13

Säkrar vacciner för sköra barn

För att undersöka hur barn svarar på covid-vaccin och hur många doser de behöver för att få ett bra skydd deltar Region Västerbotten i en internationell studie. Man vet redan att vuxna som haft sjukdomen får ett bra skydd med en dos.

Martin Angelin ser fram emot att i höst studera hur barn svarar på covid-vaccin. Foto: Klas Sjöberg

 

 

Trots att pandemin blåsts av och covid inte längre räknas som en allmänfarlig sjukdom är det viktigt att lära sig mer om vaccinet och hur det skyddar. Covid kan ändras och bli mer allvarlig igen och det finns andra sjukdomar vi behöver skydda oss mot med vaccination.  

– Vi vet för lite om hur skyddet ser ut för barn som vaccinerats, säger infektionsläkaren Martin Angelin på infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus. Martin, som även är biträdande smittskyddsläkare och en i forskningsteamet.

Studien som inte omfattar påfyllnadsdoser utan endast grundvaccinationen startade i Holland 2022 och ska omfatta 200 barn vid tio kliniker. Förutom i Holland ska barn undersökas i Norge och Tyskland samt i både Umeå och Göteborg.  Fler länder kan ansluta när studien godkänts av respektive etiknämnd.

Begränsad frågeställning

– Eftersom det är en begränsad frågeställning borde 200 barn räcka, säger Martin Angelin.

Umeå har varit med i studien sedan årsskiftet men hittills deltar inga barn. Det finns två intresserade men av praktiska skäl kommer de med först till hösten. Målsättningen är att totalt tio barn ska delta här.

För att komma med i studien ska barnen vara mellan fem och elva år gamla.  

Barnen får slumpmässigt en eller två vaccinationer och efter den sista dosen tas blodprov efter en, sex och 12 månader, för att se hur de svarat på vaccinet. I samband med vaccineringen tas ett näsprov för att säkerställa att de inte är smittade med viruset.

– Hittills har man mest studerat vuxna. Det är viktigt att vi nu också inkluderar barn i forskningen kring vaccinering så vi vet hur vi ska skydda alla barn inklusive dem som tillhör en riskgrupp, säger Martin Angelin.

Han berättar att det på sikt kommer många fler mRNA-vacciner som bland annat kan användas mot cancersjukdomar och olika infektionssjukdomar.

– Då är det viktigt att veta att de även fungerar bra för barn, Martin Angelin.

Forskningsteamet: Sven Arne Silfverdal, läkare och ansvarig prövare, Urban Johansson-Kostenniemi, läkare, Maria Casserdahl, sjuksköterska, Mariana Åhfeldt, sjuksköterska samt Martin Angelin.

Tillbaka till nyhetslistan