NYHETER 2023-05-22

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 maj

Idag sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten för att bland annat besluta om att satsa 3,2 miljoner per år på förebyggande åtgärder för en bättre tandhälsa bland barn och ungdomar i Västerbotten. Detta inom ramen för arbetsmodellen ”Hälsa tillsammans”. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

Sammanfattning HSN 230522

Protokoll och handlingar

 

Mer information

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 72 52

Politiska kommentarer

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande, regionråd, 070-222 37 83

Håkan Andersson (C), 1:e vice ordförande, 070-371 21 09.

Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande, 070-611 73 44

Tillbaka till nyhetslistan