NYHETER 2023-09-27

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 september

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde var bland annat delårsrapporten uppe för beslut. Man svarade även på ett par revisionsgranskningar, beslutade om aktuella upphandlingsfrågor och tandvårdstaxa för 2024.

På ärendelistan fanns också fem motioner som nu går vidare till regionfullmäktige för beslut:

  • Motion om akutsjukvårdens triagering
  • Motion om tillgänglig ungdomsmottagning oavsett huvudman
  • Motion om att uppmärksamma medarbetare inom vården
  • Motion om att dokumentera mindre och vårda mer
  • Motion om redovisning av personal

Läs en sammanfattning av dessa och övriga beslut.

Sammanfattning hälso- och sjukvårdsnämnden 230927

Protokoll och handlingar

 

Mer information

Tommy Svensson, regiondirektör/hälso- och sjukvårdsdirektör, 072-227 54 84.

Elisabeth Karlsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-570 27 07.

Politiska kommentarer

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande, regionråd, 070-222 37 83.

Håkan Andersson (C), 1:e vice ordförande, 070-371 21 09.

Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande, 070-611 73 44.

Tillbaka till nyhetslistan