NYHETER 2023-06-02

Sammanfattning från regionstyrelsen den 2 juni

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland annat beslutade man att införa möjlighet till avgångsvederlag och särskild pensionslösning för enskilda medarbetare inom administration. Detta som ett led i uppdraget från regionfullmäktige att minska regionens kostnader för administration.

Fem motioner behandlades också av regionstyrelsen och går nu vidare för beslut i regionfullmäktige. Dessa var motion om HPV-självtest, motion om romsk inkludering, motion om 1 500 patienter per läkare, motion om avgiftstrappa för språktolk samt motion om att införa förmånscykel till regionens anställda.

Läs en sammanfattning av besluten i urval, samtliga finns sedan att ta del av i protokollet.

Sammanfattning regionstyrelsen 230602

Protokoll och tillhörande handlingar

Mer information och politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Tillbaka till nyhetslistan