NYHETER 2023-02-08

Sammanfattning från regionstyrelsen 8 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Bland ärendena fanns investering i infrastruktur för laddning av elbilar, program för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa samt rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer mot covid-19, första halvåret 2023.  Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

Sammanfattning regionstyrelsen 230208

Protokoll och tillhörande handlingar

 

Mer information och politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Tillbaka till nyhetslistan