NYHETER 2023-09-05

Sammanfattning från regionstyrelsen den 5 september

Regionstyrelsen i Region Västerbotten har sammanträtt. Bland annat beslutade man att upphandla ett enhetligt patientövervakningssystem samt att upphandla en centraliserad hantering av pumpsystem. Man beslutade även ett principiellt ställningstagande att regionen inte ska köpa in varor med koppling till Ryssland samt att med anledning av detta, pausa inköp av varumärken från företaget Mondelez.

Regionstyrelsen behandlade även fem motioner som nu lämnas över till regionfullmäktige för beslut. Dessa var:

  • Motion om Sveriges bästa förlossningsvård
  • Motion om att återetablera en platsförlagd sjuksköterskeutbildning i Skellefteå
  • Motion om möjlighet till samarbete med förlossningsvården i Mo i Rana
  • Motion om att ge uppdrag till de mobila teamen
  • Motion om ny budgetprocess

Sammanfattning regionstyrelsen 230905

Protokoll och tillhörande handlingar

Politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Mer information, tjänstemannaledning

Tommy Svensson, regiondirektör, 072-227 54 84.

Tillbaka till nyhetslistan