NYHETER 2023-05-24

Smärtrehab med livet i fokus

I Skellefteå arbetar smärtrehabteamet sedan två år tillbaka efter en ny terapiform. Syftet med arbetssättet är att lära sina deltagare att acceptera sin långvariga smärta för att våga leva och drömma.

Smärtrehabteamet i Skellefteå. Från vänster i bild: Terese Nilsson, arbetsterapeut, Pernilla Degerfeldt, sjuksköterska, Olov Lundgren, fysioterapeut, Anna Brännström, socionom/kurator. Foto: Daniel Marklund

Smärtrehabteamet på Skellefteå lasarett bildades 2006 för den som haft ont länge och som skickats runt i vårdsystemet utan att få rätt hjälp. Via remiss eller egen vårdbegäran söker sig personer hit för all typ av smärta. Vanlig problematik är fibromyalgi, diskbråck, förslitningar och whiplashskador. Teamet riktar sig framför allt till arbetsföra personer i Skellefteå och Norsjö med en långvarig smärta, men också till den som haft ont under en kortare period där det finns risk för långvarig problematik.

Ingen smärta ifrågasätts

Smärtrehabteamet består av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och en socionom/kurator. Vid inskrivning får deltagaren träffa varje person i teamet individuellt och avgöra ifall behandlingen är något för dem.

– Här upplever de att de blir sedda och lyssnade på. Tidigare i vårdkedjan kan smärtan ha ifrågasatts men här ifrågasätts ingen smärta, säger Pernilla Degerfeldt, sjuksköterskan i teamet.

Rehabiliteringen som erbjuds här genomförs mestadels i grupper om 6–8 deltagare. Träffarna sker veckovis under 15 veckor och därefter erbjuds individuell uppföljning fram till en gruppåterträff efter sex månader. Att få träffa andra som har ont har varit av stort värde för deltagarna.

– Alla som är med upplever att de har någonting gemensamt, säger Terese Nilsson, arbetsterapeut.

Smärträdsla

Något som är gemensamt för deltagarna är smärtproblematiken att många lever i ”smärträdsla” som begränsar deras liv.

– Vissa har slutat utöva sina intressen och träffa vänner och familj. Till slut finns det bara måsten kvar, säger Anna Brännström som är socionom och kurator.

Flytta fokus från smärtan

Under 2021 gick hela teamet utbildning i terapiformen ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som idag är en central del i rehabiliteringen. Med hjälp av metoden vill teamet flytta fokuset från smärtan till den enskildes värderingar och använda dessa som riktmärke i personens förändringsarbete.

– Vi vil hjälpa dem att ”boxa ut livet” så att de kan leva ett liv så nära det liv de önskar, säger Olov Lundgren, fysioterapeuten i teamet.

Tillbaka till nyhetslistan