NYHETER 2021-11-01

Smittan ökar och nya rekommendationer för provtagning införs

Antalet fall av covid-19 ökar återigen i Västerbottens län. Samtidigt ändras rekommendationerna om vilka som ska testa sig i olika situationer.

Under föregående vecka testade 200 personer positivt för covid-19. Det är en ökning jämfört med vecka 42, då 136 tester var positiva. 

– Det här visar tydligt att det inte går att slappna av bara för att smittan har minskat under en vecka. Det kommer alltid att gå upp och ner. Nu är det viktigt att vi fortsätter följa de rekommendationer som finns för att bromsa smittspridningen. Det viktigaste du kan göra är att stanna hemma när du är sjuk och att vaccinera dig, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

Precis som tidigare sker smittan huvudsakligen i sociala sammanhang, vid fritidsaktiviteter, på skolor och arbetsplatser samt inom familjen. 

Av de positiva fallen var 131 i Umeåområdet, 67 i Skellefteåområdet, ett i södra Lappland och ett hos en person som är skriven utanför länet. 

Smittan finns i alla åldersgrupper, men är fortsatt högst bland barn och unga. 114 fall fanns i åldersgruppen 0–18 år. 

– Det är tydligt att smittan dominerar bland yngre och ovaccinerade. Det är viktigt att så många som möjligt av de som kan vaccinera sig ser till att göra det. Det finns gott om lediga tider runtom i länet. Barn vaccineras huvudsakligen i samarbete med skolorna, säger Stephan Stenmark. 

De som inte är vaccinerade mot covid-19 ska fortsatt hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakter med personer som riskerar att bli allvarligt sjuka samt personer som är 70 år eller äldre. Dessa råd gäller inte för personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. 

Nya rekommendationer om provtagning 

Från och med den 1 november gäller nya rekommendationer om när man ska testa sig för covid-19. Alla, även vaccinerade, ska fortsatt stanna hemma vid symtom som feber, hosta, halsont och allmän sjukdomskänsla. Barn i förskoleåldern, vaccinerade samt de som har haft covid-19 det senaste halvåret behöver i regel inte provta sig. När de varit feberfria i ett dygn och i övrigt känner sig friska kan de återgå till förskola, skola och arbete. För att räknas som vaccinerad ska det ha gått minst två veckor efter den andra dosen.  

– I grunden handlar det om att du får göra en bedömning om ditt eget eller ditt barns allmäntillstånd är tillräckligt bra för att återgå till förskola, skola eller arbete. Oftast kanske du behöver vara hemma i några dagar eller en vecka, säger Stephan Stenmark. 

Vaccinerade kan fortfarande behöva testa sig om de under de senaste 14 dagarna har varit i kontakt med någon som visat sig vara smittad. Det gäller även om de får symtom inom 14 dagar efter hemkomst från en resa till ett land utanför Norden. Det finns även särskilda rutiner för när personal, boende och patienter inom vård- och omsorg ska testa sig. 

Ovaccinerade ska fortsatt stanna hemma och provta sig vid symtom. Detta gäller från ungefär sex års ålder och uppåt. Man räknas som ovaccinerad tills det har gått minst två veckor efter den andra dosen.  

Var extra försiktig efter utlandsresor 

Under vecka 44 är det höstlov, vilket förväntas öka mängden utlandsresor. 

– Du som är ovaccinerad och som inte har haft covid-19 de senaste sex månaderna ska provta dig direkt efter att du har kommit tillbaka till Sverige från resor utanför Norden. Det gäller även om du inte har symtom. Du som är vaccinerad behöver provta dig om du får symtom inom 14 dagar från hemkomsten, säger Stephan Stenmark. 

De som har varit utomlands rekommenderas även att vara extra försiktiga i 14 dagar efter inresa till Sverige. Det gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte. 

– Undvik att träffa personer med en ökad risk att bli allvarligt sjuka och var uppmärksam på symtom, säger Stephan Stenmark. 

Tillbaka till nyhetslistan