Frågor och svar om vaccination

Här finner du som arbetar inom vård och omsorg svar på de vanligaste frågorna om vaccinationen mot covid-19.

Frågor och svar för invånare

Om du har frågor om att själv ta vaccin mot covid-19 hittar du svar på 1177 Vårdguiden. Där finns information som riktar sig till dig i egenskap av patient.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Om du inte hittar svar på din fråga på den här sidan kan du även besöka andra myndigheters webbplatser.

Frågor om vaccinationsplanen

Fråga: Målet är att alla över 18 år ska få vaccin mot covid-19 före midsommar om de vill. Hur jobbar Region Västerbotten med sin planering för att klara det?

Svar: Trots den begränsade tillgången på vaccin hittills håller vi fast vid målet att alla över 18 år ska ha blivit erbjuden vaccination före sista juni. Naturligtvis hänger allt på vaccintillgången. Vi har ändrat tidsspannen på de olika vaccinationsfaserna utifrån de nya förutsättningarna.

Tidplan för vaccination mot covid-19

Vi jobbar hela tiden med olika scenarier för att kunna använda vaccinet så snabbt och effektivt som möjligt. Vi vaccinerar med dos 1 så fort som möjligt och sparar inte vaccin inför dos 2.

Fråga: Hur kommer invånare att få veta när och var de ska få vaccinet mot covid-19? 

Svar: Vi samarbetar med länets kommuner för att kontakta personer som ingår i fas 1 av vaccineringen. I vissa grupper kommer även själva vaccineringen att utföras av kommuner. Personer som bor på ett SÄBO kontaktas och vaccineras på plats. De som har hemtjänst eller hemsjukvård kontaktas av kommunerna via brev eller telefon.

Vissa grupper i fas 2 kommer att få ett brev med information om hur dom skall boka sin vaccinationstid. Vi kommer även att informera via sociala kanaler och media.

I fas 3 och 4 kommer vi att informera via sociala kanaler och media.

De som själva bokar sin tid kommer att göra det via 1177.se eller telefon.

Fråga: Hur sker prioriteringen av vilka individer som ska få vaccin i fas 3?

Svar: Vi jobbar just nu på hur vi skall prioritera och sortera mellan olika grupper inom faserna. Vår förhoppning är att vi då har tillräckligt med vaccin för att inte behöva göra hårda prioriteringar. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens prioritering och råd i frågan. Eftersom ålder är en riskfaktor så kommer personer 60–64 år att prioriteras högt. 

Fråga: Finns det risker med att man prioriterar för mycket utifrån grupptillhörighet istället för individuellt?

Svar: Att göra prioriteringar är mycket viktigt nu när vaccintillgången är begränsad. Ju mer detaljerad prioritetsordningen blir desto svårare blir det att göra rätt. Förhoppningen är att tillgången till vaccin ökar så att det inte krävs så hårda prioriteringar.

Fråga: Jag jobbar i ett privat bolag inom hälso- och sjukvård. Hur får jag veta när det är min tur att vaccineras? 

Svar: Alla som arbetar nära patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, oavsett verksamhetens huvudman, vaccineras i fas 2. Region Västerbotten kommer att gå ut med information när det är dags för vaccination för medarbetare i dessa verksamheter. Medarbetare inom privat sektor kommer att erbjudas vaccination på hälsocentral eller vaccinationsmottagning.

Hur får vi som arbetar inom LSS och personlig assistans information om vår vaccination?

Du som jobbar inom omsorgen nära personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans får information från den kommun du arbetar i. Om du arbetar i ett privat bolag får din arbetsgivare information från kommunen.

Fråga: Hur ska studenter med praktik inom vård- och omsorgsverksamhet vaccineras? 

Svar: Om studenten befinner sig i samma verksamhet när dos 2 ges, ska även studenter vaccineras. I Region Västerbotten användas Astras vaccin för patientnära personal. För det vaccinet är intervallet till dos 2 tio veckor. Många studenter är inte kvar i verksamheten efter så lång tid, och är därför inte aktuella för vaccinering på arbetsplatsen. Regionen måste hitta en annan hantering av studentvaccinering. Mer information kommer när en lösning finns.

Fråga: Jag tog inte vaccinet när det var vaccination på min arbetsplats, men nu har jag ångrat mig. Hur gör jag för att bli vaccinerad?

Svar: Hör först med din arbetsgivare om det planeras ytterligare vaccinationstillfällen, om inte så kontakta valfri hälsocentral eller central vaccinationsplats för att boka tid för vaccination. Tänk på att det är viktigt att du tar sprutan när du planerats för vaccination, risken är annars att vaccin behöver kasseras då det inte kan omfördelas eller administreras till någon annan med kort varsel. Följden av det blir att det kommer dröja längre innan alla är vaccinerade. Du ska bara avstå från planerad vaccination om du har feber eller andra symtom på covid-19.

Fråga: Hur fångar man upp individer i socioekonomiskt utsatta grupper? Vem bedömer hur personer i sådana grupper ska prioriteras?

Svar: Det är Region Västerbottens ansvar att göra prioriteringarna. När det gäller just socioekonomiskt utsatta kan vi behöva samarbeta med socialtjänst för att identifiera individer. 

Fråga: Vilket är det största hindret för att kunna genomföra vaccineringarna enligt plan?

Svar: Det är de ständiga förändringarna i leveransplaner och vaccintillgång.

Frågor om att utföra vaccination

Fråga: Hur länge ska en person som vaccinerats mot covid-19 övervakas?  

Svar: Noggrann observation i minst 15 minuter efter vaccination rekommenderas. 

Fråga: Ska man ge andra dosen vaccin till en person som fått en allvarlig reaktion efter första dosen? 

Svar: Vid kraftig reaktion efter vaccination mot covid-19 ska individuell läkarbedömning göras inför dos 2.

Fråga: Finns det vaccinationsintyg och vem ska utfärda sådana? 

Svar: Det finns inget nationellt intyg eller standardcertifikat i dagsläget som är gemensamt för alla regioner. Ett gemensamt intyg kommer att tas fram nationellt. Patienter ska kunna ta ut det själva från 1177.se eller nationella vaccinationsregistret. Målet är att vaccinationsintyget ska finnas tillgängligt till sommaren.

Frågor om vaccinen

Fråga: Kan vaccinet ge ett positivt svar på PCR-test? 

Svar: Nej, vaccinet kan inte ge positivt provsvar. 

Fråga: I andra länder har man beslutat att ingen över 55 år ska ta Astra. Varför har vi satt åldersgränsen 65 år?

Svar: Sedan 4 mars rekommenderas Astras vaccin till alla över 18 år i Sverige. Tidigare sattes åldersgränsen 65 år eftersom det inte fanns tillräckliga studier på personer över 65 år. När mer data blev tillgänglig ändrades rekommendationen i Sverige. WHO rekommenderar Astras vaccin till alla åldrar. 

Fråga: Vilken effekt har Astras vaccin mot det muterade viruset?

Svar: Astras vaccin har effekt mot den brittiska mutationen. De undersöker nu effekten mot den sydafrikanska och brasilianska mutationen. Alla vaccintillverkare följer utvecklingen så att de ska kunna modifiera vaccinet om det krävs. 

Fråga: Hur stor skyddseffekt har vaccinerna mätt i procent? 

Svar: Alla vacciner som godkänts mot covid-19 har visat att de ger bra skydd mot svår sjukdom. Det innebär att risken för att sjukhusvård krävs är liten. Hur bra de olika vaccinerna skyddar mot smittoöverföring, om den smittade inte har symptom, är svårt att mäta.