Influensa- och pneumokockvaccination

2022-2023. Det är särskilt viktigt att personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa och personal kring dessa vaccineras. Under pandemin har influensasäsongerna inte följt sitt vanliga mönster. Influensasäsongen på södra halvklotet sommaren 2022 har varit mycket intensiv och kommande influensasäsong i Sverige kan bli svår. Vaccinationerna av personer 65 år och äldre, personer med vissa underliggande sjukdomar samt för personal inom vård och omsorg startar 8 november. Övriga erbjuds vaccination från 5 december. Pneumokockvaccination minskar också risken för att insjukna i svår sjukdom i samband med influensasjukdom. Vaccination är den effektivaste åtgärden att minska risken för svår influensasjukdom och dess komplikationer. Säsongens vaccin ger skydd mot fyra olika virustyper. Riskgrupper för att drabbas av svår influensa är äldre och personer med vissa kroniska sjukdomar. Pneumokockvaccination minskar risken för att insjukna i svår pneumokocksjukdom i samband med influensasjukdom.

Vaccination mot influensa på 1177.se

Vem behöver influensavaccineras och varför?

Råd och fakta om influensavaccination

Influensavaccination

Vaccination är den effektivaste åtgärden för att minska risken för svår influensa-sjukdom och dess komplikationer samt minskar smittspridningen. Region Västerbotten erbjuder kostnadsfri influensavaccination till följande personer som riskerar allvarlig sjukdom i samband med influensa:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling

Personal inom vård-och omsorg rekommenderas årlig influensavaccinering. Även hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination.  För de flesta i övrigt friska personer innebär influensa oftast inte en farlig sjukdom, men en person kan smitta någon dag innan symtomdebut och kan därmed sprida smitta till sårbara grupper. Detta är anledningen till att all vårdpersonal, som arbetar nära personer som riskerar allvarlig sjukdom av influensa, rekommenderas att vaccinera sig. Vaccinet ger troligen även bättre skydd hos yngre än på äldre personer.

För personer som riskerar att bli allvarligast sjuka av influensa är influensavaccinationen kostnadsfri. Övriga betalar 265 kronor.

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination rekommenderas i stort sett till samma riskgrupper som för influensavaccination, förutom till gravida. För de alla flesta räcker det med en vaccination med enbart Pneumovax® en gång i livet.

För personer med mycket hög risk för allvarlig sjukdom ser rekommendationen annorlunda ut. Läs mer om rekommendationer gällande pneumokockvaccination. Pneumokockvaccination av personer med ökad risk för svår pneumokocksjukdom på grund av underliggande sjukdom/tillstånd är kostnadsfri för patienten liksom för alla som är 65 år och äldre.

Läs mer om rekommendationer angående pneumokockvaccination i Pneumokockvaccination vuxna

Influensvaccination

Patientinformation om vaccination mot influensa på nätet