NYHETER 2020-01-27

Nytt coronavirus i Kina

Antalet bekräftade fall fortsätter att stiga, vilket tyder på hög uppmärksamhet på nya fall både i Kina och övriga världen. Kinesiska myndigheter har infört åtgärder för att minska smittspridningen, bland annat in- och utreseförbud till och från vissa städer i Kina. Svenska utrikesdepartementet avråder därför från icke-nödvändiga resor till provinsen Hubei i Kina eftersom de kinesiska myndigheternas åtgärder kan påverka resor inom Kina.

De flesta bekräftade fallen finns i Wuhan som ligger i Hubeiprovinsen i Kina. Det finns även fall bland resenärer som varit i Wuhan, i andra städer i Kina och i andra asiatiska länder samt några fall i Europa.

Smittan kommer med sannolikhet ursprungligen från något djur. Viruset kan spridas mellan människor, men med den kunskap vi har i dagsläget verkar det inte vara höggradigt smittsamt.

Coronavirus sprids på likartat sätt som influensavirus. För att förhindra smittspridning ges därför samma råd: tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansikte och ögon. Det finns ingen vetenskaplig grund för att engångsmunskydd begränsar virussmitta, så därför inte heller någon rekommendation om att bära munskydd.

Det finns mer information med frågor och svar från Folkhälsomyndigheten.

Händelseutvecklingen följs kontinuerligt och risken för importfall till Sverige bedöms som låg. Uppdaterad information kommer att finnas på www.folkhalsomyndigheten.se och www.ecdc.eu.

 

För sjukvården inom Region Västerbotten gäller följande:

Vid misstänkt fall kontakta infektionsbakjouren på Norrlands universitetssjukhus. Möjlighet finns att analysera prov för det nya viruset på Folkhälsomyndigheten i Solna. Ett misstänkt fall är:

  • En person som insjuknat med feber (över 38 grader) och luftvägssymtom/lunginflammation inom 14 dagar efter utresa från Wuhan i provinsen Hubei, Kina eller haft sjukvårdskontakt i land där spridning av 2019-nCoV konstaterats.

Eller:

  • En person som insjuknat med feber (över 38 grader) och luftvägssymtom/lunginflammation inom 14 dagar efter kontakt med bekräftat fall av 2019-nCoV och/eller haft sjukvårdskontakt i land där spridning av 2019-nCoV konstaterats.

Omhändertagande av misstänkt fall av det nya coronaviruset (2019-nCoV) ska ske enligt  vårdhygiens riktlinjer.

 

Mer information

Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare Region Västerbotten
Tfn: 090-785 14 00

 

 

Tillbaka till nyhetslistan