NYHETER 2021-08-27

Nytt SmiNet 6 september

Den 6 september planerar Folkhälsomyndigheten att ersätta nuvarande SmiNet med en ny systemversion. Det nya systemet kommer att göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

I det nya systemet sker inloggningen i första hand med SITHS e-legitimation. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHS-organisation för att få denna e-legitimation.

En annan nyhet i det nya systemet är att paragrafanmälan kan göras via webbformulär i stället för på papper, om man loggar in med SITHS. Möjligheten att göra paragrafanmälan via papper kommer dock att finnas kvar.

Den vårdenhet som inte kan använda SITHS kan redan nu vända sig till smittskyddssekreterare, Denise Jarvis Telefon: 090-785 13 68 E-post: denise.jarvis@regionvasterbotten.se

Nya SmiNet öppnar för anmälningar måndagen den 6/9 kl 08:00. Systemet kommer att hålla öppet mellan kl 8.00-16.30 vardagar.

Inloggning sker på https://sminet3-prod.sminet.sjunet.org (via Sjunet) denna länk gäller för samtliga vårdenheter inom Region Västerbotten. Ni som inte går via Sjunet använder https://sminet3-prod.sminet.se (via internet).

Tillbaka till nyhetslistan