NYHETER 2022-02-03

Smittspridningen fortsatt mycket hög i länet – Omikron dominerar

Omikron är nu den virusvariant som dominerar i länet och under förra veckan slogs återigen rekord i antal smittade med 4 958 nya bekräftade fall. Siffror som ska tolkas med försiktighet, då mörkertalet tros vara stort på grund av begränsad testkapacitet och att många testar sig med antigentester, så kallade snabbtester.

Över 18 000 tester analyserades förra veckan vilket är över 900 fler jämfört med veckan innan. Andelen smittade bland de som testar sig stiger och 27 procent av testerna var positiva.

– Smittspridningen ökar i alla åldersgrupper, men allra mest bland barn och unga. För att minska risken för smittspridning i förskola och skola är det fortsatt mycket viktigt att barn och unga är hemma vid symtom och provtas om de inte kan studera hemifrån. Provtagning rekommenderas från sex år, säger Gunilla Persson som är tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Smittspridningen är mycket hög i hela länet. Under föregående vecka testade 2 790 positivt i Umeåområdet, 1 522 i Skellefteåområdet, och 409 i södra Lappland. Smittan ökar mest i åldersgruppen 0–19 år, men ökningen syns i alla åldersgrupper och sker som tidigare huvudsakligen i sociala sammanhang, i skolan, på arbetsplatser, inom familjen och i samband med resor.

Fortsatt begränsad testkapacitet

Det är fortfarande många som vill testa sig för covid-19, men alla kommer inte kunna provtas med PCR-tester då testkapaciteten är begränsad.

– Maxkapaciteten för egentester överskreds för tredje veckan i rad och utlämningen av självtester fick stänga i slutet av förra veckan i både Skellefteå och Umeå. Därför måste siffrorna över antalet bekräftade fall tolkas med försiktighet. Antalet positiva är sannolikt större än vad siffrorna visar, säger Gunilla Persson.

Tillfälliga rekommendationer för provtagning gäller för allmänheten. Personer med symtom som inte kan arbeta eller studera hemifrån prioriteras. Personal inom vård och omsorg är högst prioriterade och för dem gäller särskilda provtagningsrutiner.

Aktuella rekommendationer om egenprovtagning finns på webbplatsen 1177.se.

Vissa grupper undantas från karantän

Frånvaron är mycket hög i många personalgrupper och för att samhällsviktiga verksamheter ska klara sina uppdrag har Folkhälsomyndigheten gjort vissa justeringar i förhållningsregler och rekommendationer för provtagning och återgång till arbete och skola som gäller från och med den 21 januari.

– Vissa grupper undantas från regeln att stanna hemma om någon i hushållet är sjuk, men det är viktigt att komma ihåg att detta endast gäller jobb och skola. Den som har en sjuk familjemedlem ska fortfarande vara försiktig och avstå fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Har man möjlighet ska man jobba hemma, säger Gunilla Persson.

Följ rekommendationerna och boka tid för påfyllnadsdos

Det är fortsatt viktigt att alla tar ansvar och följer de rekommendationer som gäller och bokar tid för vaccination. 92 procent av befolkningen i länet över tolv år har fått en vaccindos och 90 procent har fått två. 45 procent av alla över 18 år har även fått en påfyllnadsdos. Men fler behöver boka tid. Alla som är 18 år eller äldre kan boka tid för påfyllnadsdosen. 

Se alla lediga tider för vaccination i Västerbottens län som går att boka via nätet på Vaccination covid-19 – Region Västerbotten (regionvasterbotten.se)

Tillbaka till nyhetslistan