NYHETER 2023-02-28

Stabilt förtroende för hälso- och sjukvården

Invånarna i Västerbotten har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården. Samtidigt ökar även förtroendet för och användningen av digitala lösningar. Det visar 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa är glad över västerbottningarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Foto: Malin Grönborg

64 procent har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet vilket är högre än för riket i stort. Även förtroendet för sjukhusen, 75 procent, ligger klart över snittet medan västerbottningarnas förtroende för hälsocentraler ligger på samma nivå som riket i stort.

Det är en generell minskning jämfört med pandemiåren då förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i hela landet. Resultaten i undersökningen ligger nu i stort sett på samma nivå som åren före pandemin.

Men nöjdheten med väntetider till sjukhus har och minskat och ligger under både medeltalet för riket och resultatet före pandemin. Resultatet för hälsocentralerna ligger däremot i linje med riksgenomsnittet och resultaten före pandemin.

Tillgång till vård handlar inte bara om väntetider

– Det är glädjande att invånarna har ett stort och stabilt förtroende för hälso- och sjukvården. Tillgängligheten är en utmaning för hela sektorn och vi arbetar med att rekrytera och att behålla våra medarbetare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

81 procent av länets invånare är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster. Antalet som loggar in ökar stadigt år från år och de som är 80 år och äldre ökar användandet mer än andra åldersgrupper. De som anger att de har en sämre hälsa använder tjänsterna i högre utsträckning än andra grupper, 90 procent jämfört med 87 procent, och anser också att de hat haft nytta av tjänsterna.

– Tjänsterna ökar tillgänglighet till hälso- och sjukvården i hela länet. Med det höga användandet är det viktigt att vi ständigt utvecklar och anpassar tjänsterna utifrån invånarnas behov, säger kommunikationsdirektör Malin Åberg. 

Undersökningen visar också att 53 procent av invånarna i länet är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik. Västerbottningarna är även positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Här är 48 procent positiva jämfört med 45 procent i riket i stort. 

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2022 års undersökning genomfördes under vår och höst. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten, som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Sveriges kommuner och regioners rapport med en sammanställning av resultaten finns att läsa här

Resultaten visas även på Vården i siffror

Tillbaka till nyhetslistan