Medicinsk forskning får 85,3 miljoner kronor

21 medicinska projekt vid Umeå universitet får anslag vid Vetenskapsrådets årliga tilldelning.

Medicin får totalt 85,3 miljoner kronor fördelat på 21 projekt. Det är det område vid Umeå universitet som får mest medel av Vetenskapsrådet i år.

Sammanlagt får Umeå universitet 253 miljoner kronor till 55 forskningsprojekt. Förutom medicin handlar det om teknik, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

Tillbaka till nyhetslistan