Teknik ska förnya psykiatrin

Kan teknik göra en psykiatrisk vårdavdelning öppen, varm och ombonad? I alla fall är det vad regionen hoppas på i ett projekt tillsammans med elektronikföretaget Philips.

Ljus som guidar genom dygnet, bilder som ger patienten lugn och ett golv som skapar en egen sfär är exempel från ett Philipsprojekt i Holland.

Det började härom året när regionsrådet Robert Winroth och företaget knöt kontakt i Almedalen. Var det slutar är oklart, men att det blir just psykiatrin som får pröva teknikens senaste lösningar står helt klart. 

Psykiatrin vid Norrlands universitetssjukhus får om några år ett nytt hus. Men sjuka hus-problem gör att förändringarna på dagens vårdavdelningar inte kan vänta. Regionens samarbete med Philips blir därför bildligt talat ett ljus i mörkret, där vårdavdelning 2 i ett ”genrep” för framtiden får testa nya, innovativa lösningar. 

Tanken är att ljud, ljus och en genomtänkt design ska ge en trygg omgivning som minskar behovet av tvångsåtgärder och medicinering. Sammanlagt satsas 10 miljoner kronor på att utveckla lokaler och struktur. 

Slår projektet väl ut kan lösningarna komma att tillämpas när det nya psykiatrihuset tar form om några år. 

Tillgänglig och läkande miljö

Målet är en mer tillgänglig och läkande miljö som kortar – och förbättrar – vårdtiderna. På så vis ska antalet överbeläggningar, återinläggningar, isoleringar och skador minska liksom mängden läkemedel och tiden i isolering och tvångsvård. 

– Det är inget hokuspokus utan en miljö som byggs från en kartläggning in i minsta detalj. Hela projektet känns jättespännande, säger Jennie Liling Ståhl, chef för verksamhetsområde Medicin, där psykiatrin ingår. 

Att idéerna får effekt har Philips visat i ett försök på en klinik i Eindhoven i Holland, där psykospatienternas timmar i isolering minskat med 70 procent. 

Det var också dit Sara Oskarsson Hannuksela, avdelningschef och psykiatrins projektledare för ett nytt psykiatrihus, reste med några kollegor för att studera idéerna i verkligheten. De kom hem övertygade – och inspirerade. 

Lite teknik i psykiatrin

– Som professionell blir man lätt hemmablind. Eftersom vi i psykiatrin är våra egna arbetsinstrument och inte har koll på de senaste tekniska lösningarna hamnar vi lätt i bakvattnet mot övriga vården. Nu har vi chans att ändra på det och tänka framåt, säger hon. 

Och framåt blir det. På avdelning 2 i Umeå har Philips ”skuggat” både patienter och personal, spelat rollspel, provat spännbälte och båren där patienter behandlas med elchocker. I ett flödesschema har de visualiserat patienter i olika åldrar och deras upplevelser på vägen genom vården. 

De utmaningar de identifierade var inte få. De såg en miljö som inte stödjer en högkvalitativ vård, som har höga överbeläggningar och återinläggningar och få aktiviteter för patienter. 

– De har lyft fram mängder av möjligheter. De har tagit emot information på ett respektfullt sätt och frågat: ”Tänk om man kunde göra så här i stället?”, berättar Jennie Liling Ståhl. 

Passionerad personal

Och utan att gå i försvar har personalen svarat: ”Jovisst, vi kan pröva!”. För till avdelningens tungt vägande tillgångar hörde nämligen en passionerad och driven personal som vill patienterna det allra bästa. 

Hur och vad de ska pröva är inte klart ännu. Men eftersom psykiatrin ska få ett nytt hus kan man knappast räkna med nya fönster. Runda, mjuka hörn i korridoren är exempel på en enklare lösning som gör miljön mindre trång och ger en känsla av luft. 

Ljussättning som guidar genom dygnet

Ljussättningen är däremot central och ska användas för att orientera och lugna. Är en patient orolig kan man till exempel med ljus i korridorens tak skapa en rörelse som får hen att ta sig fram i rätt riktning utan tvång. 

Många patienter i psykiatrin har sömnbesvär och ångest som gör att de gör natt till dag. En tanke är därför att ljus ska guida dem genom dygnet. 

– Det är viktigt att deras aktivitetsnivå stämmer med dygnet. Rätt ljusförhållanden har visat sig förkorta läkningstiden i somatisk vård och därför kan det handla om att pröva dagsljus även där det inte finns direkt ljusinsläpp och att ljusstyrkan följer dygnet, säger Sara Oskarsson Hannuksela. 

Patienten styr

Eftersom avsikten är att öka patienternas självbestämmande kan tekniken användas också på andra, subtila sätt. När en psykospatient i en lugn fas berättar om bilder och ljud som ger trygghet kan man spara informationen i journalen. Om patienten sedan återkommer i en fas med ångest kan skärmar på väggarna återge just det som ger lugn. 

Och eftersom det är viktigt att patienterna undviker passiv väntan i korridoren satsar man mycket på ytor för social samvaro. Patienterna ska ”dras” ut ur sina rum och samlas kring något. Samtidigt betonar man lugn och integritet för den sjuke: 

– I det framtida psykiatrihuset kan patienten också komma att få en egen sfär, ett eget hörn. I Holland har man målat golvet i vårdrummen i två färger, där patienten helt bestämmer över sin del av golvet, berättar Jennie Liling Ståhl. 

Psykiatriprojektet går nu in i sin andra fas med analys av alla data. Senare i höst startar bygget. En del förändringar blir dyra, andra mindre kostsamma. Men satsningar som denna blir, tror Jennie Liling Ståhl, billiga i längden: 

– Vi måste nog erkänna att vi underskattat interiörens betydelse för hälsan. Sådana här tankar blir helt enkelt en förutsättning för vården framöver. 

Text: Greti Ohlsson
Foto: Jan Alfredsson samt Philips

Tillbaka till nyhetslistan