Unik innovationsprocess för region i partnerskap

Region Västerbotten hör tillsammans med Stockholms läns region till de ledande i Sverige när det gäller att utveckla nya lösningar till nytta för patienter i partnerskap med företag.

Det har tagit sig uttryck i en gemensam, Vinnovastödd förstudie kring innovationsarbete för framtidens primärvård. Vid Mötesplats Lycksele i början av juni var kreativa möten och nya samarbetsformer utgångspunkten när människor från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och civilsamhället samlades i tre dagar för informella samtal. 

En en-väg-in-lösning

En punkt på programmet var presentationen av regionens nya en-väg-in-lösning, en process och värdemodell för innovationer i partnerskap. 

Utvecklingsdirektör Margit Håkansson stod för presentationen tillsammans med Jenny Eklund, OC Partners, som varit med och utvecklat lösningen. 

I paneldiskussionen efteråt deltog representanter för två helt skilda typer av bolag. Gunnar Granberg, vd på Spacetime Communications och Björn Ingebrigtsen, regional myndighetskontakt på läkemedelsbolaget Roche, visade dock båda intresse av framtida partnerskap med regionen. 

I diskussionen framhölls de stora utmaningar regionen står inför med kravet att tillhandahålla specialiserad sjukvård för en åldrande befolkning i ett glest befolkat län. 

Nya lösningar med nya kompetenser

– Det kräver nya lösningar för att säkerställa kvalitet och tillgänglighet till största möjliga nytta för våra patienter. Genom partnerskap med rätt företag får vi tillgång till kompetenser som vi saknar, förklarar Margit Håkansson. 

Den ”en-väg-in-lösning” som regionen skapat med bolaget VLL Innovation AB ska göra det enkelt för företag och organisationer som söker samarbete. Därmed finns en ordnad process för hur samarbete i partnerskap ska gå till. Det innebär en värdemodell med ”win-win” för både regionen och det bolag man avtalar med. 

Tar tid att utveckla partnerskap

– Det tar tid att utveckla samverkan mellan offentlig och privat verksamhet. Regionen ska arbeta i partnerskap med mål, strategier och nytta istället för att anta en traditionell roll som köpare eller säljare, säger Jenny Eklund. 

Regionen och företaget behöver lära känna och förstå varandra, förklarar hon. 

– Vi behöver utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner. Har vi en ordnad struktur och process kortar vi ledtiderna och frigör kraft för innovation och kreativitet, säger hon.

Företagarna positiva till partnerskapsmodell

Gunnar Granberg, som levererar IT-system för att koppla samman transporter för hållbart resande, instämmer: 

– Det är fantastiskt att regionen har utvecklat en process för detta. Med en väg in och en ordnad struktur vet vi vem vi ska prata med och sparar tid och resurser för oss som företag. 

Som myndighetskontakt på Roche har Björn Ingebrigtsen uppdraget att utveckla samverkan med regionerna. Han är mycket positiv men samtidigt ödmjuk inför den tid det tar att utveckla partnerskap. 

Det har tagit lång tid för Roche att komma så här långt, men efter en dialog med regionen förra året där vi identifierade ömsesidiga behov har det gemensamma arbetet tagit fart. Efter den gemensamma förstudien med Västerbottens och Stockholms läns region ser jag fram emot några skarpa case som kan testas, säger han.

Tillbaka till nyhetslistan